Doctor's Search
Lista dig
Vi arbetar för att du som är listad hos oss ska få träffa samma vårdpersonal när du besöker oss. Lista dig här.
Starta här
Boka tid
Välkommen att boka tid hos oss på webben eller via telefon. Vi har också öppen mottagning vissa tider i veckan. Boka nu!
Starta här
Symptom kontroll
Inför ditt besök till vår mottagning kan du läsa mer om dem vanligaste besvarade symptom och behandling. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177
Starta här
1177 Vårdguiden
Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården – dygnet runt. Ställa en fråga, boka och omboka tider, förnya recept eller se dina läkemedel. Logga in till e-tjänster.
Starta här

Diabetesvård:

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar och du som har diabetes eller är orolig för att få diabetes är välkommen till Adina hälsans diabetesmottagning för att kontrollera och få kontakt med vår diabetessköterska som arbetar i samråd med distriktsläkare. Läs mer


Livsstilsmottagningen:

Upplever du att alkohol och/eller droger påverkar din hälsa och livssituation? Livsstilen har stor betydelse för vår hälsa och risken att utvecklas till sjukdomar. Välkommen till oss på Adina hälsan livsstilsmottagning och få kontakt med vår livsstilssköterska. Läs mer


Högt blodtryck:

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. I de flesta fall behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket. Du är välkommen till Adina hälsan för en blodtryckskontroll. Läs mer


Astma/KOL-mottagning:

Adina hälsan har särskilda mottagningar för dig med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Vi hjälper dig bl. a med spirometrier, rökavvänjning, lungfunktionskontroller m.m. Välkommen och hjälp av vår leg. Sjuksköterska Läs mer


Rökavvänjning:

Sluta röka tvärt eller dra ner? Vi erbjuder rökare en stöd i rökavvänjningen som hjälper dig till ett nikotinfritt liv. Välkommen till Adina hälsans mottagning för tobaksavvänjning. Ta bort röksuget, få stöd och information hos oss. Boka tid


Vaccinationer:

Beroende på vart du ska resa och vilka vaccinationer du har sedan tidigare erbjuder vi ett brett sortiment av vaccinationer för alla ändamål. Vissa vaccinationer kan vara obligatoriska för inresa i landet. Vaccinera dig tryggt och säkert hos Adina hälsan. Läs mer.


Allmän hälsokontroll:

Adina hälsans hälsoundersökning är av allmän karaktär som har syftet att kartlägga riskfaktorer. Det är klokt att göra en hälsokontroll så att du får tillfälle att upptäcka eventuella besvär och funderingar kring din hälsa. Boka tid


Företagshälsovård:

Få friskare, starkare personal och mindre sjukfrånvaro med Adina hälsans företagshälsovård. Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Adina hälsans företagshälsovård är personligt utformad för varje företag. Kontakta oss


Vårdavdelningar
Våra sjukvårdstjänster
  • Cardiothoracic Surgery
  • Cardiovascular Diseases
  • Ophthalmology
  • Dermatology
  • General Surgery
  • Consultative & Diagnostic
  • Cardiovascular Diseases
  • Cardiothoracic Surgery
  • General Surgery
  • Ophthalmology
Lista dig direkt