Hälsovård & företagshälsovård

Hälsovård

Vi följer VGR:s riktlinjer gällande förbättring av folkhälsan. Hälsoundersökningen är utformad efter de krav som Västra Götalandsregionens har. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

En hälsoundersöknng är riktad till friska individer som önskar få en medicinsk genomgång av sin hälsa. Genom att tidigt upptäcka eventuella riskfaktorer finns större möjlighet att påverka hälsan och förebygga framtida hälsoproblem avseende livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Hälsoundersökningen består av två delar, först provtagning hos sjuksköterska och cirka en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av värden och en allmän läkarundersökning. 

 

Det som ingår är:

– hälsoformulär
– blodprover 
– blodtryck och puls
– EKG
– vikt, längd och midjemått

 

Läkarundersökningen består av en allmän fysisk undersökning med råd om kost, motion etc med hänsyn tagen till provsvar och testresultat.Vid önskemål kan vi också ta PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer. Tillhandahålles som tilläggstjänst. Viktig information att läsa innan provtagning finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Företagshälsovård

Få friskare, starkare personal och mindre sjukfrånvaro med Adina Hälsans företagshälsovård. Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Adina Hälsans företagshälsovård är personligt utformad för varje företag. Du som arbetsgivare får en större möjlighet att hjälpa din personal att hålla sig frisk. Genom motiverande samtal kan vi även hjälpa till att öka medvetenheten hos medarbetarna kring deras livsstil och hjälpa dem att se möjligheten till en hälsofrämjande förändring. När de anställda mår bra mår också företaget bra. 

 

Vi kan erbjuda:

– hälsoundersökningar
– akuttider till läkare inom 24 timmar
– samtalsstöd hos beteendevetare
– sjukgymnastik
– vaccinationer
– intyg

 

Vi kan också erbjuda nyanställningsundersökning, vaccinationer, uppföljning vid missbruksproblematik, lagstadgade hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

 

För mer information om priser och bokning kan du höra av dig till oss!