Doctor's Search
Lista dig
Vi arbetar för att du som är listad hos oss alltid ska få träffa samma vårdpersonal när du besöker oss. Lista dig här.
Starta här
Boka tid
Välkommen att boka tid hos oss på webben eller via telefon. Vi har också öppen mottagning vissa tider i veckan. Boka nu!
Starta här
BVC
På barnavårdscentralen erbjuds vägledning från vara duktiga distriktssköterska och barnsjuksköterska.
Starta här
1177 Vårdguiden
Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården – dygnet runt. Ställa en fråga, boka och omboka tider, förnya recept eller se dina läkemedel. Logga in till e-tjänster.
Starta här

Diabetesvård

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar och du som har diabetes eller är orolig för att få diabetes är välkommen till Adina hälsans diabetesmottagning för att kontrollera och få kontakt med vår diabetessköterska som arbetar i samråd med distriktsläkare. Läs mer


Livsstilsmottagningen

På vår livsstilsmottagning kan vi erbjuda hjälp med att förändra kost och motionsvanor. Livsstilen har stor betydelse för vår hälsa och risken att utvecklas till sjukdomar. Välkommen till oss på Adina hälsan livsstilsmottagning och få kontakt med vår livsstilssköterska. Läs mer


Högt blodtryck

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. I de flesta fall behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket. Du är välkommen till Adina hälsan för en blodtryckskontroll. Läs mer


Astma/KOL-mottagning

Adina hälsan har särskilda mottagningar för dig med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Vi hjälper dig bl. a med spirometrier, rökavvänjning, lungfunktionskontroller m.m. Välkommen och hjälp av vår leg. Sjuksköterska Läs mer


Rökavvänjning

Sluta röka tvärt eller dra ner? Vi erbjuder dig stöd i rökavvänjningen som hjälper dig till ett nikotinfritt liv. Välkommen till Adina hälsans mottagning för tobaksavvänjning. Ta bort röksuget, få stöd och information hos oss. Boka tid


Vaccinationer

Beroende på vart du ska resa och vilka vaccinationer du har sedan tidigare erbjuder vi ett brett sortiment av vaccinationer för alla ändamål. Vissa vaccinationer kan vara obligatoriska för inresa i landet. Vaccinera dig tryggt och säkert hos Adina hälsan. Läs mer.


Allmän hälsokontroll

Vi följer VGR:s riktlinjer gällande förbättring av folkhälsan. Hälsoundersökningen är utformad efter de krav som Västra Götalandsregionens har. 

. Boka tid


Företagstjänster

Få friskare, starkare personal och mindre sjukfrånvaro med Adina hälsans företagshälsovård. Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Adina hälsans företagshälsovård är personligt utformad för varje företag. Kontakta oss!


Vårdavdelningar
Våra sjukvårdstjänster
  • Diabetesvård
  • Högt blodtryck
  • Livsstilsmottagningen
  • Astma/KOL-mottagning
  • Rökavvänjning
  • Allmän hälsokontroll
  • Företagstjänster
  • Rökavvänjning
  • Vaccinationer
Lista dig direkt

 Jag godkänner att lista mig på Adina Hälsan